Czytanie przyszłości

Zapisana jest tylko podróż, a nie punkt przeznaczenia. Przyszłość nie jest wyryta w kamieniu, ulega ciągłej przemianie pod wpływem wyborów, jakie dokonujemy.

Czytanie przyszłości to niezwykle potężne narzędzie, które ułatwia życie. Gdy możemy odczytać przyszłość możemy żyć bez strachu i lęku, który tak często towarzyszy nam w świadomości grupowej. Poprzez Stwórcę można odczytać każdą przyszłość, jednak trzeba pamiętać, że przyszłość można zmienić i że ja jako medium wyłącznie odczytuje państwa przyszłość, mogę udzielić wskazówek co do ewentualnej jej zmiany, jednak decyzji dotycząca zmiany zależy od państwa.

Warto także zdać sobie sprawę, że to co czytamy podczas czytania przyszłości to ścieżka, którą podążmy obecnie. Każde życie niesie ze sobą nieskończoną ilość możliwości i zmieniając jedną decyzję czy przekonanie. Otwierają się nowe możliwości a przyszłość ulega zmianie. Czyż to nie jest optymistyczna wiadomość?

Wiedząc to możemy użyć jej do tworzenia swojego życia w najlepszy możliwy sposób i w końcu przestać się bać lęków zbiorowych czy proroctwa lekarzy.

Każdy z nas bowiem tworzy własną przyszłość za pomocą swoich własnych myśli i czynów (to dla tego tak ważna jest umiejętność pracy z prokonaniami które są myślami).

Ja jako praktyk i medium Theta Healing® mogę jedynie powiedzieć, na jakiej ścieżce się aktualnie państwo znajdują i gdy państwo chętni będą słuchać, zaproponować jej zmianę. Przyszłość można zmienić zmieniając swoje myśli, swój styl życia, swoje nawyki.

Np. gdy grozi ci utrata pracy, można zawsze zmienić to, co stanowi źródło problemu dzięki czemu przyszłość ulegnie także zmianie dzięki czemu ty zatrzymasz swoją pracę. Tak samo jest z rozwodem czy chorobą, gdy widzimy takie ewentualności podczas czytania przyszłości, mogę ci o tym powiedzieć, abyś mógł/mogła sama lub ze mną nad tym popracować.

Czytanie przyszłości trwa 30-minutowa koszt 100zł.

 

 

 

 

Photo by Matt Palmer on Unsplash