• Uncategorized

    Jak przetrwać przygotowania do świąt Bożego Narodzenia

    Witaj. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko jest dobrze! Że żyjesz własnym życiem bez popadania w przesadną fiksację na temat świat oraz zwianych z nimi rzekomych wydatków, które media i przemysł promują ludziom, zapewniając, że staną się szczęśliwsi, bardziej kobiecy, lub męscy po zakupie tego czy tamtego np. Nowych perfum, lub nowego samochodu. W tym cały szaleństwie świątecznym większość ludzi zdaje się zapominać, że chodzi w nich o wewnętrzną przemianę. Duchową, poszerzenie świadomości oraz nawiązanie kontaktu z mocą i świadomością Stwórcy, który żyje w każdym z nas! Jak co roku, w tym okresie może dużo się dziać u każdego człowiek a w życiu, mogą uwalniać się rzeczy i energie, które…