fbpx

Terapia Dla Par “Miłość w 90 dni”

6,000.00 

Każdy związek dwojga ludzi narażony jest na pojawianie się trudności, których najczęstszą przyczyną są problemy w komunikacji pomiędzy partnerami. Dochodzi wtedy do kłótni, niezrozumień, frustracji, których częstym wynikiem jest kryzys w związku. Dotyczy to par każdej płci,  w różnym wieku i z różnym stażem.

Głównym celem terapii/procesu par jest odnalezienie przyczyn konfliktów  i uzdrowienie ich, a także zmiana wzorców komunikowania się w związku.

Każdy związek dwojga ludzi narażony jest na pojawianie się trudności, których najczęstszą przyczyną są problemy w komunikacji pomiędzy partnerami. Dochodzi wtedy do kłótni, niezrozumień, frustracji, których częstym wynikiem jest kryzys w związku. Dotyczy to par każdej płci,  w różnym wieku i z różnym stażem.

Głównym celem terapii/procesu par jest odnalezienie przyczyn konfliktów  i uzdrowienie ich, a także zmiana wzorców komunikowania się w związku.

Kiedy odkryje się podświadome przyczyny nieporozumień pomiędzy partnerami oraz zmieni sposoby komunikowania się, następuje uzdrowienie relacji.

Podczas procesu terapii partnerzy uczą się jak wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób zdrowy i jak przepracowywać samemu swoje problemy w relacji.

Celem tej zmiany jest polepszenie komunikacji między partnerami, co prowadzi do lepszego zrozumienia siebie nawzajem i odczytywania swoich potrzeb.

Terapeuta obserwuje komunikację werbalną i niewerbalną między partnerami oraz daje im informację i narzędzia na temat sposobów komunikacji i schematów, które przeszkadzają we wzajemnym zrozumieniu i umocnieniu relacji.

Terapia nie tylko pomaga zrozumieć źródła trudności, ale dzięki niej partnerzy zyskują narzędzia do samodzielnego rozwiązywania konfliktów.

Omówienie trudności z terapeutą prowadzi do zmniejszenia napięcia emocjonalnego i pomaga w odbudowaniu więzi między partnerami. Podczas terapii partnerzy uczą się jak wyrażać w sposób adekwatny oraz nienaruszający granic swoje potrzeby, uczucia, myśli.

Zastosowanie terapii par (dla małżeństw)

Terapia par przynosi najlepsze efekty, gdy oboje partnerzy, pomimo trudności, jakie przeżywa związek, chcą ratować związek oraz pracować nad swoimi zachowaniami wobec drugiej osoby.

Typowe problemy par i małżeństw to:

1.       Komunikacja

Najczęściej zgłaszanym problemem wydaje się być szeroko rozumiana komunikacja. Okazuje się, że każdy z nas nieco inaczej rozumie ten termin. Najprościej można uznać komunikację za zrozumienie czyjegoś punktu widzenia – często jednak problem w komunikacji nie jest związany z niezdolnością do zrozumienia tego punktu widzenia a raczej z niechęcią do przyznania, że inni mają prawo takowy punkt posiadać.  W wielu związkach ludzie koncentrują się na forsowaniu własnego punktu widzenia nie interesując się zbytnio tym co myśli ich partner.

Słuchajmy zatem innych tak jakbyśmy sami chcieli być wysłuchani!

2.       Nierozwiązane problemy z przeszłości

Stwierdzenie to może budzić wątpliwości – jak coś sprzed wielu lat może wpływać na to co dzieje się teraz. Jednak w sposób oczywisty osoba wychowana w pełnym konfliktów środowisku będzie reagowała na nieporozumienia inaczej niż ktoś wychowany w spokojnym domu. Co więcej, często zdarza się, że osoby z podobnymi deficytami w zakresie strategii rozwiązywania problemów na poziomie podświadomym i energii przyciągają się i w ten sposób  tworzą związki. Komunikacja w takich związkach bez wątpienia nie prowadzi jednak do wypracowania sensownych rozwiązań.

3.       Niezrealizowane oczekiwania

Jedną ze smutniejszych rzeczy w problemach par jest pojawiający się ogrom rozczarowania związanego z niezrealizowanymi oczekiwaniami, jakie partnerzy mieli wobec siebie i wobec związku. Sami często zdajemy sobie sprawę czego oczekujemy. Rzadko jednak partner również zna nasze oczekiwania. Najbardziej frustrująca wydaje się sytuacja, gdy sami nie znamy dobrze charakteru naszych oczekiwań a oczekujemy od partnera, że mimo to odgadnie je i spełni. Wbrew obiegowej opinii inni ludzie nie są odpowiedzialni za spełnianie naszych oczekiwań. Mimo to częściej koncentrujemy się na tym, co partner ma nam do zaoferowania niż na tym, co sami wnosimy do związku, co według prawa przyciągania tworzy coraz więcej niezadowolenia.

4.       Seks i intymność

Sprawy seksu są jednymi z częściej pojawiających się jako problem partnerski czy małżeński. Problemy w tej sferze mogą też być sygnałem nieprawidłowości w innych sferach związku. Jeśli w codziennej komunikacji dominuje wrogość i brak bezpieczeństwa trudno oczekiwać, że pożycie seksualne będzie układać się pomyślnie.

Nieustanne rozczarowania w związku przekładają się też na spadek intymności. Intymność natomiast wiąże się przyjaźnią jaka panuje między partnerami. Jakby tego było mało warto pamiętać, że niekiedy relacje seksualne mają inne znaczenie dla kobiety i mężczyzny.

Emocjonalna bliskość jest często dla kobiet drogą do erotycznego spełnienia, dla mężczyzn zaś aktywność seksualna prowadzi do bliskości emocjonalnej. Mamy tutaj do czynienia z błędnym kołem, które trzeba skorygować poprzez pracę nad swoją świadomością i energią w związku.

5.       Uraza

Uraza wydaje się być jedną z najczęstszych zabójców związku.  Przełomowym momentem w procesie terapii i szkoleń jest odkrywanie nieświadomych czy tylko niewypowiedzianych żalów i urazów. Każdy z partnerów staje się odpowiedzialny za zdefiniowanie swojej roli w powstaniu tych emocji a także za działania jakie powinien podjąć by sytuację zmienić. Nie chodzi tu o samoobwinianie się, ale o branie odpowiedzialności.

Nie da się ukryć, że bez odpowiednich narzędzi rany z przeszłości związku wpływają na jego aktualny status. Często bieżąca sytuacja staje się swoistym zapalnikiem uruchamiającym urazę z przeszłości. Przykładowo czyjś ton głosu przypomina kogoś z przeszłości. Od tego tylko krok, by zareagować w sposób adekwatny nie do tego co dzieje się teraz, lecz do tego co zaistniało kiedyś.

6.       Niewierność

To najczęstsza przyczyna utraty zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Często zdradę uznaje się z swoistą konsekwencję problemów w związku. Osoby szczęśliwe i spełnione w swoich związkach rzadko kiedy szukają tego spełnienia w innej relacji. Zdrada często ma służyć poprawie swojego samopoczucia czy ucieczce od problemów w związku.

Jeśli obserwuje się, że w związku zaczyna brakować czegoś ważnego należy zastanowić się przede wszystkim na tym co sami wnosimy do relacji. Poczucie niespełnienia, frustracji na pewno nie sprzyja wniesieniu do związku tego co najlepsze. Zaangażowanie się w związek, zwiększenie świadomość, uzdrowienie przeszłości, dysponowanie odpowiednimi narzędziami wpuszcza w związek nową energię i daje szansę na jego uleczenie i poprawę jego jakości.

Powyższe problemy wydają się dominować w ostatnich latach i co więcej stają się coraz bardziej uniwersalne. Lecz w każdym z nich tkwi również potencjał, który można wykorzystać by naprawiać związek.

Aby uwolnić ich przyczynę trzeba mieć odpowiednie narzędzia do pracy nad sobą i relacją.

Przez ostatnie 10 lat pracując z mężczyznami, kobietami i parami, było mi dane poznać ich najczęstsze problemy w związkach i przyczyny rozpadu w relacjach.

Poprzez prace nad sobą i innymi udało mi sie odkryć skuteczne narzędzia prowadzące do uzdrowienia relacji w związku.

Tak powstał mój autorski program poprawy relacji dla par.

DLA KOGO jest ten program?

Dla osób, które pragną zbudować pełne zaufania, bliskości, radości i wzajemnego szacunku relacje, pragną uzdrowić swoje relacje miłosne, poprawić relacje ze swoim partnerem oraz uzdrowić swoją sensualność.

Marzą o pełnym szczerym i zrozumienia związku, maja dosyć kłótni, nieporozumień i cichych dni, w głębi serca czują, że możliwe jest doświadczenie harmonii w ich związku.

Chcą poznać duchową i metafizyczną stronę relacji.

Pragną pogłębić swoją  relacje z partnerem i wprowadzić w swoją seksualną większą zmysłowość, spełnienie i pasje.


Czym jest PROCES/ TERAPIA  RELACJI - jest sztuką harmonizowania i rozwijania komunikacji, która skupia się na pogłębianiu świadomości w obszarze relacji.

Z czego składa się Program POPRAWY RELACJI:

Program  składa się z 3 części:

Cześć 1

pracy coachingowej /lub terapeutycznej w tematach tj. relacje, miłość, komunikacja,

Cześć 2
Składa się z cyklu 4 szkoleń online dla par z komunikacji i rozwiązywania konfliktów bez przemocy

Część 3

Skupia się na  pracy z ciałem tj. nauka medytacji, ćwiczeń relaksacyjnych, oczyszczania i pogłębianie świadomości ciała.

Cześć 4 BONUS  składa się z nauki dotyku miłości w związku

Dzięki takiemu holistycznemu podejściu dochodzi do uzdrowienia relacji, pary stają się świadome swoich mocnych stron, biorą odpowiedzialności za to co dzieje sie w związku, uczą się zrozumienia i zwiększenia świadomości o przepływie energii miłości w związku. Dodatkowym atutem jest wyposażenie partnerów w narzędzia, które para może użyć  do pracy w domu.

Korzyści:

Program wspiera i pogłębiają świadomość pomiędzy partnerami, uczy komunikacji, wspiera wzajemnie pokochanie siebie, otwiera na głębsze relacje i  zaufanie między partnerami. Wpływa na zmiejszenie nieporozumień między partnerami, co przyczynia się do polepszenia relacji intymnych i uzdrowienia relacje między partnerami.

CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ:
szybkiej zmiany i polepszenia relacji, zwiększenie szacunku i wzajemnego zrozumienia pomiędzy partnerami, zwieszenie zaufania, czułości, spełnienia między partnerami, zwiększenia empatii, wrażliwości, akceptacji, bezwarunkowej miłości, współczucia, szczerości, polepszenia relacji intymnych i odbudowania pasji seksualnej.

Terapia Uzdrawiania Relacji to połączenie autoterapii, rozwoju osobistego, zagadnień duchowości, najnowszych odkryć naukowych wokół pracy z podświadomością, uzdrawianiem energią i świadomością ciała.

Wszystkie zawarte w procesie techniki, pozwalają na uwolnienie błędnego postrzegania relacji, uwolnienie rodowych tajemnic i mitów, i rozwinięcie umiejętności kochania partnera/partnerki, a także odczuwania przyjemności i odnalezienie zgubionej radości życia razem we dwoje.

Taka holistyczna praca przynosi głębokie zmiany i daje doskonałe rezultaty.

Partnerzy doświadczają zmiany w życiu osobistym i zawodowym tj: większa pewność siebie, uwolnienie negatywnych wzorców zachowań, wstydu, złości, agresji, uzdrowienie traumatycznych doświadczeń w lini rodu lub z życia osobistego, pogłębienie świadomość własnego ciała.
Poprawa komunikacji, otwartość i ekspresji intymnej, która jest wynikiem uzdrowienia nieporozumień pomiędzy partnerami.

Program  PROCESU PAR  jest skierowany jest do dorosłych osób pracujących w wieku 27–55 lat.

Jest autorską metodą opartą na dwudziestoletnim doświadczeniu terapeutycznym pracy z klientami. Program trwa 4 miesiące, a udział w nim jest odpłatny.

ZGŁOŚ SIĘ poprzez zapis na konsultację.

Proces PAR  pozwala na uzyskanie dużo szybszych efektów terapeutycznych niż w przypadku samej terapii  klasycznej. Natomiast połączenie pracy z podświadomością i rodem  z terapią  indywidualną istotnie wpływa na efekt terapii i czyni ją jeszcze bardziej skuteczną. Przede wszystkim dzięki rzeczywistemu wzrostowi samoświadomości i akceptacji siebie takim, jakim się jest, opartemu na doświadczeniu w relacji z psychoterapeutą.

Wiele moich klientów myślało, że ich osobowość jest niezmienna, jednak podczas pracy ze mną uświadomiło sobie, że jesteśmy wynikiem naszych wcześniejszych doświadczeń najczęściej z dzieciństwa, a to co uważamy za naszą integralną część osobowości jest w rzeczywistości tylko wyuczonym nawykiem.

Poniżej cechy charakteru osób z które najczęściej maja problemy w relacjach:


-narcyzm
-nieufność
-zachowania destruktywne
-autosabotaż
-odreagowanie na sobie/ otoczeniu
-magiczne myślenie ( jakoś to będzie)
-niezdolność nawiązania bliskich kontaktów
-niezdyscyplinowanie
-skłonność do nałogów
-zachowania kompulsywne
-wypaczone myślenie
-częste doświadczanie uczucia pustki, apatii, depresji

Aby uzdrowić w relacji powyższe zachowania, trzeba pozwolić sobie na zmianę, inaczej w.w symptomy będą niszczyć twoje życie.

Jak zatem czujesz się obecnie w  obecnej relacji?
Czy twoja relacja jest relacją twoich marzeń?
Czy wstajesz każdego dnia z energią, radością, mówiąc:  JESTEM NAJSZCZĘŚLIWSZĄ OSOBĄ NA ŚWIECIE?

Czy twój związek daje ci radość, spełnienie, motywacje ?
Czy twój aktualny związek spełnia twoje potrzeby i "nakręca" cię do życia?
Czy twój partner cię rozumie?
Czy w waszej relacji  dominują emocje radości, ufności, poczucia bezpieczeństwa?
Cz twoje życie uczuciowe wypełnia pasja, zadowolenie z siebie , partnera i pozytywne nastawienie minimum w 80% ?
Czy może twój związek przypomina roler coster  i wypełnia go niepewność, lęk, brak poczucia bezpieczeństwa?

Jeżeli na 1 lub więcej pytań odpowiedziałeś NIE, prawdopodobnie jest to najlepszy czas na zmianę podejścia do życia z BRAKU na PEŁNIE, z CIERPIENIA  na RADOŚĆ, z LĘKU na BEZPIECZEŃSTWO.

Przyczyną braku zadowolenia z relacji  jest nasze dobre samopoczucie, które jest wypadkową nastawienia mentalnego do życia.

Natomiast nasze nastawienia do życia, jest wynikiem tego, czego nauczyliśmy się o życiu najczęściej  w dzieciństwie.

Jeżeli chciałabyś to zmienić i zobaczyć jak to jest stać sie autentycznym sobą, odkryć w co wierzysz i co potrafisz, jeżeli chciałabyś uwierzyć w siebie, poczuć się pewnie, odzyskać wiarę w siebie, uwolnić smutek, żal,  urazę. wstyd, strach, złość, ból, niezadowolenie i cierpienie ze swojego życia, potrzebujecie z parterem  uzdrowić swoje wnętrze, które odpowiada za sabotowanie waszego szczęścia oraz nauczyć się jak programować się wzajemnie na wdzięczność, miłość, radość, przyjemność, relaks z których wykluje się wasz wspólny sukces.

Dzięki tym nowym nawykom i całkiem nowemu sposobowi na życie wprowadzisz do swojego związku MAGIĘ i RADOŚĆ.

Nikt nie uczy nas jak być szczęśliwymi i jak tworzyć świadomie życie.
Nikt nie pokazuje nam jak działa nasza podświadomość.
Nikt nie pokazał nam jak używać swojej nadświadomości
Nikt nie wspomniał  jak za pomocą mocy podświadomość dokonać zmiany w naszym życiu.

Nikt nie uczył nas w szkole o mocy słów,, prawie przyciągania, jak działa naszaj podświadomości, jak zmieniać nasze przekonania aby ODNIEŚĆ SUKCES.

Nikt nie uczy nas faktu, że wszystko w życiu zaczyna się na poziomie ENERGII i tutaj potrzebuje zostać zmienione, aby zaszła trwała zmiana w naszym fizycznym życiu.

Dlatego wkraczamy w dorosłe życie kompletnie nieświadomi jak  byc szczęśliwymi w relacji.

Dlatego tak mało ludzi żyje szczęśliwie w związkach.

Przez co zamiast cieszyć się z relacji zmagamy się konfliktami i problemami w związku.

Ten autorski program dla par to  całościowe narzędzie, uczące jak działa wszechświat i jak w nim możemy wykreować szczęśliwe życie bez względu na twoje pochodzenie i czego doświadczyłeś w życiu.

Kiedy uzdrowicie z partnerem swoje wnętrze, uwolnicie się ze wstydu, złości, poczucia winy, żalu i nauczycie się jak programować swoją posdświadmość na success, w waszym życiu pojawią się natychmiastowe zmiany.

Brak, niepowodzenie i niezadowolenie znikną, gdyż są one jedynie konsekwencją bólu jaki nosicie w sobie.

Aby tego doświadczyć, potrzebujcie KLUCZ do obsługi siebie, które odblokują waszą umiejętność komunikacji oraz przyjmowania i manifestowania wspaniałej relacji.

Zrozumiecie że jesteście TWÓRCAMI SWOJEGO ŻYCIA i że możecie mieć to czego pragniecie.

Cała obfitość bowiem jest konsekwencją WASZEJ relacji z sobą i WSZECHŚWIATEM

CO ZAWIERA W SOBIE PROGRAM:

Indywidualną Terapię  12 sesji indywidualnej pracy online (po 90 min.) o wartości  3600 zł
3  szkolenia online 3 x 3 dni  na żywo (weekend) grupowej pracy online nauki autoterapii na całe życie (wartość  4500 zł).

BONUSY :

3 medytacje prowadzone - poranna, wieczora, życia marzeń( w sumie 54 min ) kalibrujące twoje wibracje na sukces o wartość 300 zł
200 doładowań w formie afirmacji do codziennego słuchania, zmieniających twoje polaczenia neuronowe w mózgu, poprawiające samopoczucie, dodające pewności siebie, uwalniające z leków i niepewności.

Koszt uczestnictwa w całym 6 miesięcznym programie to 6000 zł dla PARY + plus bonus  (2 dni warsztatu w prezencie! o wartości 2000 zł).

Jeżeli nie jesteście pewni czy ten program jest dla was  zapraszam na bezpłatną konsultację online zoom, na której razem uzgodnimy co na ten moment jest dla was dobry.

Zapraszam

Liza Kośny

Recenzje

Napisz pierwszą opinię o „Terapia Dla Par “Miłość w 90 dni””

Zobacz także…

Szybki kontakt!
+
Wyślij!